የትራንስፖርት ባለሥልጣንና የክልል ትራንስፖርት ቢሮ ተወካዮች ጉብኝት በዩናይትድ አውቶ ሜንቴናንስ